FB PixelSvea® - En hållbar framtid - sveasvea.com

Happy news! Från och med nu är hela vår kollektion tillgänglig på Boozt.com

Förslag

Din varukorg är tom

Börja shoppa

Hållbarhet

En hållbar framtid

Produkter i bilden

Hållbarhet är i vissa avseenden bara ett moderiktigt ord som många använder utan att veta varför och vad det handlar om.

Naturligtvis vill vi bidra till en miljö som håller långsiktigt, vem vill inte det? Och vi tror också att du ibland inte behöver veta ”varför och vad” så länge du gör det bättre valet. Som ett producerande företag är vårt mål att fatta några av dessa beslut åt dig.

Vi producerar produkter delvis i Asien såväl som i Europa, i fabriker där vi gör kontinuerliga inspektioner för att se till att våra producerande partner följer anvisningar för djurens välbefinnande, lagliga arbetsrättsliga villkor och vår uppförandekod.

Vi väljer våra produktionspartners med stor omsorg.

Produkter i bilden

Våra hållbarhetsmål består av många olika delar där en ännu mer hållbar produktion naturligtvis väger tyngst.

När det gäller material och tyger ligger vi redan före flera av våra branschkollegor men vi ligger också efter andra, till exempel arbetar vi med BSCII-certifierad bomull, RDS-certifierat dun och naturligtvis är vi stolta medlemmar i Kemikaliegruppen där vi har tillgång till extern övervakning och ett brett nätverk, praktiska verktyg, uppdateringar om relevant lagstiftning samt nyheter inom kemikalier. På så sätt kan vi förhindra att oönskade kemikalier förekommer i våra produkter.

Produkter i bilden

Tillsammans med en av våra största partner inom logistik är vi involverade i ett lokalt miljöprojekt

Projektet som syftar till öka bilogisk mångfald genom återvätning samt öka upptaget av koldioxid i växande gröda (kollagring)

Mycket av den klimatkompensering som finns tillgänglig på marknaden är diffus och svårförstådd, den genomförs också ofta på andra kontinenter vilket försvårar transparensen. Då de odlingar och återvätningsprojekt vi bidrar till genomförs i Sverige kan man enklare och på ett systematiskt och vetenskapligt sätt kvantifiera koldixidupptagning, kollagring och biomassatillväxt.